Vacature Projectcoordinator Herstelacademie Brussel

   

De voorbije jaren kwamen op verschillende plaatsen in Vlaanderen Herstelacademies tot stand. Zo ook vier jaar geleden in Brussel. Enkele organisaties binnen de Nederlandstalige Brusselse geestelijke gezondheidszorg gingen een samenwerking aan; Den Teirling, Huize Jan De Wachter, Festina Lente, Mandragora en PSC St. Alexius. Dit partnerschap werd jaar na jaar versterkt met o.a. organisaties als Uilenspiegel en het CGG en blijft groeien. Maandelijks wordt het initiatief verder uitgewerkt door een werkgroep waarin ervaringswerkers en professionele hulpverleners uit deze verschillende organisaties het project verder vorm geven. Tijdens het academiejaar organiseren we maandelijks kortdurende cursussen rond psychisch herstel in het Muntpunt van Brussel. Thema’s die hierbij aan bod komen zijn bv. verslaving, psychose, depressie, slaap, stress, … Het is een uniek vormingsaanbod waarbij de cursussen steeds in duo worden gedoceerd. Enerzijds een persoon met ervaringskennis en anderzijds een hulpverlener uit het sociale werkveld. De interactie tussen zowel de studenten als de trainers staat centraal en is gebaseerd op hoop en herstel. Voor verdere (concrete) informatie kan je terecht op de website www.herstelacademie.be
De Herstelacademie Brussel wil het project verder vormgeven en verankeren in Brussel. Vanuit de vzw Festina Lente te Elsene kregen we ondersteuning van de VGC om op zoek te gaan naar een projectcoördinator voor maximum 70% voor 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging. De verloning voor de coördinerende medewerker verloopt volgens de IFIC barema’s. Je krijgt een gratis abonnement voor het openbaar vervoer en/of fietsvergoeding en een pensioenspaarplan. Vzw Festina Lente zal fungeren als formele werkgever voor deze medewerker die volop in de netwerkgedachte en met actoren uit verschillende levensdomeinen zal samenwerken.

TAAKINHOUD
Je wordt aangesteld als projectcoördinator en leidt het project, met de ondersteuning van de werk- en stuurgroep, in goede banen. Je bouwt een netwerk verder uit, verdiept je in het project en de verdere uitwerking ervan.
 Actief inzetten op samenwerkingsverbanden met Nederlandstalige organisaties binnen en rond Brussel die bezig zijn met geestelijke gezondheid en herstel
 Verder op punt stellen van de dagelijkse werking van de HerstelAcademie. Je bent een aanspreekpunt (mail, telefoon, direct) voor partners en studenten
 Stuurgroep voorbereiden en leiden (3 jaarlijks)
 Overkoepelende werkgroep van alle Herstelacademies bijwonen (4jaarlijks)
 Voorbereiding en coördinatie maandelijkse werkgroep
 Coachen en ondersteunen van trainers en vrijwilligers, verder ontwikkelen en mee aansturen van een team van ervaringsdeskundigen en lesgevers, professioneel betrokken medewerkers en vrijwilligers
 Samenstellen van het vormingsaanbod, bekendmaking en verspreiding
 Praktische organisatie van cursussen (website/inschrijvingen)
 Jaarlijks eindverslag opstellen voor partners en de VGC


FUNCTIEPROFIEL
 Vertrouwd zijn met de herstelvisie en geloven in de kracht en meerwaarde van Ervaringsdeskundigheid
 Beschikken over coördinerend vermogen vb. vanuit ervaring met projectwerk
 Structuur bieden en ondersteunend aansturen
 Zin voor initiatief en een ondernemende ingesteldheid
 Systematisch werken
 Relationele en communicatieve vaardigheden
 Zelfstandig werken alsook in teamverband
 Verbindend en bemiddelend te werk gaan
 Coachend en motiverend zijn
 Verantwoordelijkheid opnemen voor eigen taken, met inachtneming van je eigen grenzen
 Beschikken over een gezonde portie draag- en veerkracht
 Kennis hebben van administratieve vaardigheden (Word, Excel, Powerpoint)
 Meertaligheid is een voordeel


AANBOD
 Contract voor maximum 70% (kan onderhandeld worden tussen 50% en 70%) van bepaalde duur (1 jaar) met mogelijks verlening. Concrete werkplanning te bepalen in onderling overleg.
 Een verloning volgens de wettelijke barema’s en rekening houdend met jouw sociaal statuut. Eindejaarspremie en vakantiegeld
 Je werkt vanuit de kantoren van Festina Lente in Elsene maar verplaatst je ook regelmatig naar partners verspreid over heel Brussel. Hiervoor word je vergoed.
 Een boeiende job met veel ruimte voor eigen initiatief.
 Mogelijkheid tot vorming en bijscholing.
 Een positief stimulerende werksfeer
 Laptop en GSM
 Indiensttreding zo spoedig mogelijk.

SELECTIEPROCEDURE
Bezorg ons een overzicht van jouw ervaring, krachten en talenten. Vertel ons wat jou motiveert om te solliciteren voor deze functie. Stuur dit via mail naar hanne.loots@psc-elsene.be en kristof.tant@psc-elsene.be uiterlijk op maandag 20 september 2021

In de kijker

Meer in de kijker