Studenten

Wie?

 Ben je een student in Brussel?
Heb je klachten of problemen van psychische aard die steeds aanwezig zijn of regelmatig terugkeren?

–    Depressie of Bipolaire/manische stoornis
–    Angsten en/of fobieën
–    Trauma/Post traumatische stressstoornis (PTSS)
–    Eetstoornissen
–    Dwang
–    Verslaving (drank, drugs, gokken, gamen)
–    Slaapstoornissen
–    Persoonlijkheidsstoornissen
–    Zelfmoordwens, -gedachten, – pogingen
–    Automutulatie/zelfverwonding
–   Psychotische beleving (wanen, hallucinaties,…)
–    Schizofrenie
–    Rouwverwerking 
–    ADHD 
–    Autisme 

En/of ernstige relatieproblemen:

–    Geweld binnen de relatie van psychische of fysieke aard, ernstige conflicten binnen het gezin.
–    Pesten
–    Seksuele problemen

Maken zij een inbreuk op je zin voor het leven, je relaties, je prestaties, je vrijheid?
Neem dan contact op met het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Brussel.

 

Wat?

De teams beschikken over een uitgebreid hulpaanbod:

  • Indicatiestelling
  • Informatie en advies
  • Diagnostisch onderzoek
  • Individuele therapie (kortdurend / langdurig
  • Gezinstherapie
  • Medisch-psychiatrische behandeling
  • Sociale begeleiding
  • Groepstherapie

Hoe werken we?

Je kan best telefonisch een afspraak vastleggen voor een ‘eerste gesprek’. Dit kan op eigen initiatief of na verwijzing door een andere dienst of de huisarts.

Wij proberen om zo snel mogelijk na aanmelding een afspraak voor een eerste gesprek te geven.

Tijdens één of meerdere gesprekken (intakefase) gaat de therapeut samen met jou dieper in op je hulpvraag om een zo goed mogelijk zicht te krijgen op je problemen én  mogelijkheden. Na een teamoverleg volgt een adviesgesprek, waarin de therapeut uitvoerig toelicht welke vorm van (psychotherapeutische) hulp het meest geschikt lijkt. In dat gesprek kan je ook alle vragen en bedenkingen omtrent dit voorstel bespreken.

Indien een andere vorm van hulpverlening meer aansluit bij je hulpvraag verwijzen we door naar de meest geschikte dienst of organisatie.

Brusselse studenten kunnen afhankelijk van de regio waarin zijn wonen en/of studeren terecht in 1 van de 4 deelwerkingen.

Als student kan je aan een haalbaar tarief (van vier euro) beroep doen op professionele hulpverlening, gericht op jouw noden als student in deze belangrijkste fase van je leven.
Wanneer een hulpverlener de oorsprongstaal van de hulpvrager niet spreekt, kan deze beroep doen op Intercultureel Bemiddelaars (ICB’s).

Contact

Hoeveel kost een consultatie?

Voor de (niet- medische) consultaties wordt een cliëntbijdrage gevraagd.
De tarieven werden opgelegd door de Vlaamse regering en gelden in alle 20 Nederlandstalige centra voor Geestelijke Gezondheidszorg in Vlaanderen en Brussel.Consultatie bij een therapeut (psycholoog of maatschappelijk werker):
-Verminderd tarief : 4 euro

-Tarief: 0 euro

Voor asielzoekers, mensen zonder wettig verblijf, gedetineerden, personen aan wie urgente
zorg wordt verstrekt en personen in een behartenswaardige situatie.

Het eerste gesprek is gratis indien u verwezen bent door een andere hulpverlener of zorgverstrekker.

Consultatie bij een psychiater 

Voor consultaties bij een psychiater wordt de derdebetalersregeling toegepast. Dit betekent dat je zelf enkel het remgeld betaalt. Het honorarium wordt, met uitzondering van het wettelijke remgeld, rechtstreeks aan de mutualiteit gefactureerd. Hiervoor is het nodig dat u een kleefstrookje van het ziekenfonds meebrengt bij elk gesprek met de psychiater.

Voor meer informatie over de betalingsregeling kan u terecht op het secretariaat of bij uw hulpverlener

In de kijker

Meer in de kijker