Vacature leidinggevende

CGG Brussel vzw (Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg voor het Brussels Hoofdstedelijk) zoekt een leidinggevende (m/v) – 38u/week

De functie:

Hij/zij ondersteunt als leidinggevende samen met de psychiaters het multidisciplinair

team bij de uitvoering en kwaliteitsbewaking van het zorgaanbod.

Hij/zij geeft leiding en ondersteuning aan het team en de individuele teamleden en zorgt

hierbij voor continuïteit in het dagdagelijks beleid.

Hij/zij zetelt vanuit deze opdracht in het directiecomité, waar mee het beleid van de gehele

organisatie aangestuurd wordt en waar hij/zij mee verantwoordelijkheid neemt in

de verdere uitbouw naar kwaliteitsvolle zorg.

Hij/zij vertegenwoordigt de organisatie op diverse externe overlegorganen.

Verwacht profiel:

Hij/zij is in het bezit van een diploma bachelor of master in de menswetenschappen.

Hij/zij heeft 5 jaar werkervaring.

Hij/zij beschikt over ervaring in de geestelijke gezondheidszorg.

Hij/zij heeft actuele kennis en vaardigheden m.b.t. hulpverlening of is bereid zich deze eigen te maken.

Hij/zij is een teamspeler met kwaliteiten op het vlak van leidinggeven, organiseren en communiceren.

Wij bieden een verloning volgens barema 1.80 van PC 331 verhoogd met een premie.
Extra- legale voordelen. Snelle indiensttreding is voorzien.

Geïnteresseerden kunnen hun kandidatuur  vóór 31/01/2020 toezenden aan de directie op het mailadres ann.geets@cgg-brussel.be of opsturen naar CGG Brussel vzw, directiesecretariaat, t.a.v. Ann Geets, Vaartstraat 65 te 1000 Brussel. Discretie verzekerd.

Inlichtingen:

Ann Geets: 02/247.61.50

In de kijker

Meer in de kijker