ELP

Het Project Eerste LijnsPsychologen (ELP)

Het Project Eerste LijnsPsychologen (ELP) werd opgestart in samenwerking met het Huis voor Gezondheid begin 2012. Het project heeft tot doel patiënten te bereiken die zelf de stap niet zetten naar of door de huisarts moeilijk verwezen geraken naar het CGG. Psychologen werkzaam binnen het CGG engageren zich om op regelmatige basis (wekelijks of 2wekelijks) gedurende een dagdeel consultaties te doen in een nederlandstalige huisartsenpraktijk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De patiënten worden op hun vraag of op vraag van één van de artsen doorverwezen naar de psychologische consultatie.
Doel van het project is om een generalistische psychologische hulpverlening aan te bieden binnen Nederlandstalige huisartspraktijken met het oog op een vlottere aansluiting bij bestaande eerste-, tweede- en derdelijns voorzieningen.
Het project heeft tot doel de vroegdetectie en vroeginterventie van psychische problemen te bevorderen door informatieverstrekking over psychische problemen, het detecteren van psychische problemen door middel van intakegesprek(ken), diagnostiek,  en indicatiestelling. Indien aangewezen,  wordt  verwijzing naar meer geschikte en/of meer gespecialiseerde hulp besproken met de patiënt en de huisarts. Hiertoe vindt geregeld overleg en/of intervisie  plaats tussen de psycholo(o)gen en de  huisarts(en) in de huisartsenpraktijk.

Deelnemende huisartsenpraktijken zijn:

-Wijkgezondheidscentrum De Brug,
-Wijkgezondheidscentrum Medikuregem,
-Geneeskunde voor het Volk Renfort,
-Geneeskunde voor het Volk Schaarbeek,
-Dokters Jette,
-Huisartsennetwerk Helix en Dr. Yoshimi.

Filmpje ELP

In de kijker

Meer in de kijker