HERMESplus

HERMESplus

HERMESplus stelt zich tot doel de meest aangepaste psychiatrische zorg in de eigen omgeving van de persoon aan te bieden en richt zich tot jong volwassenen (+16j) en volwassenen.

HERMESplus is een 2-talig project dat erkend wordt door de Federale Overheid in het kader van de hervorming van de psychiatrische zorg (artikel 107 voor zorgvernieuwing in de geestelijke gezondheidszorg).  HERMESplus brengt bestaande zorginitiatieven samen om zodoende de onderlinge afstemming te vergroten. Dit moet leiden tot een meer gepast gebruik van de bestaande mogelijkheden, zowel wat de residentiële als de ambulante sectoren betreft.

Tevens ontwikkelt het netwerk nieuwe activiteiten in samenwerking met haar partners door zowel te stimuleren tot het maken van nieuwe  keuzes, als door het inzetten van bijkomende middelen. De initiatiefnemende partners zijn de volgende organisaties: ASBL L’equipe, CGG-Brussel, DGGZ Antonin Artaud, Clinique Sanatia,Initiatief Antonin Artaud. Het netwerk bestaat momenteel uit 84 partners.

Voor de brochure van HERMESplus klik hier

Voor een video  van het mobiele crisisteam Tandemplus  klik hier:

De werking van HERMESplus  omvat 5 functies:

Functie 1:  preventie – oriëntatie – vroegdetectie

Contactpersonen: Ann Geets en Fréderique Willems

Contact: F1@hermesplus.be

Ondersteuning van de patiënt met psychische kwetsbaarheid/problemen en van de hulpverleners in de eerste lijn (huisartsen,CAW,onthaaltehuizen,thuiszorgdiensten, sociale diensten enz… ) staan hier centraal. De partners ontwikkelen initiatieven die de toegankelijkheid vergemakkelijken van hulp en bijstand voor moeilijkheden die verbonden zijn met

 • psychologische problemen.
 • Preventieve activiteiten rond verslaving
 • Groepsaanbod voor familieleden van verslaafde patiënten na een opname
 • Groepsaanbod voor vrienden of familieleden van personen na zelfmoord
 • Dringende familiale hulp
 • Outreachende zorg na een poging tot zelfdoding
 • Outreachende zorg bij verslaving

Functie 2A: mobiele crisiszorg TANDEMplus

Contactpersonen: Samuel Quaghebeur en Steven Van der Auwera
Contact: F2a@hermesplus.be

Het netwerk HERMESplus heeft een team opgestart voor mobiele crisiszorg TANDEMplus, in het kader van de hervormingen 107 van de geestelijke gezondheidszorg.
TANDEMplus wil zich concentreren op cliënten in crisis (+18), die niet of moeilijk in een zorgcircuit geraken, en waarbij een huisbezoek aangewezen is voor een aangepaste oriëntatie in de zorg. De zorgperiode is intensief en kort in tijd (max. een maand).  Ze is erop gericht om een zorgnetwerk rond de cliënt op te bouwen of te herstellen.
TANDEMplus wordt ingezet op vraag van een arts of een hulpverlener. De eerste ontmoeting met een medewerker van TANDEMplus heeft plaats in aanwezigheid van de hulpverlener die de aanvraag deed en de gebruiker. Een hulpverlener van een organisatie, die actief is in de zorg uit de omgeving van de gebruiker,  zal later deelnemen aan de bijeenkomsten. TANDEMplus kan gedurende een korte periode intensief zorg bieden en, via  het netwerk van HERMESplus, aansluitend langdurige zorg organiseren.

Telefonisch onthaal – 02 201 22 00 – elke werkdag van 9.00-15.00u
Voor informatie over oriëntatiemogelijkheden rond psychiatrische zorg of om de tussenkomst van het mobiel crisisteam TANDEMplus  te vragen, kan je ook terecht op het nummer 02 201 22 00

Indien opname nodig is heeft het netwerk beschikking over 2 plaatsen die altijd gereserveerd zijn voor organisaties die partners zijn van Hermesplus.

Voor de nieuwsbrief klik hier

Voor een voorstelling van TANDEMplus klik hier

Functie 2B: mobiele langdurige zorg
Contactpersonen: Patrick Janssens en Benoît Deléhouzée
Contact: F2b@hermesplus.be

Langdurige zorg is binnen het netwerk mogelijk op verschillende plaatsen in het hoofdstedelijk gewest. Doelstelling van de verschillende ambulante teams is om personen via multidisciplinaire zorg, te ondersteunen in het zelfstandig blijven wonen. Omdat deze zorg wordt geboden vanuit verschilende instellingen en organisaties, kan het aanbod onderling verschillend zijn. Kenmerkend is wel dat al deze organisaties deze zorg aanbieden zonder maximale duurtijd.

Functie 3 : rehabilitatie – herstel – sociale inclusie
Contactpersonen: Koen Weiss en François Bernon
Contact: F3@hermesplus.be

De partners binnen de sector rehabilitatie botsen op een gebrek aan duidelijk zicht op de vele organisaties in het werkveld, de verschillen in werking tussen  Nederlands- en Franstalige partners en op ontbrekende schakels in de overgang van opname naar sociale inclusie. Het “clubhouse”  wordt als een mogelijke invulling gezien van een nog ontbrekende schakel; de mogelijkheid om dergelijk initiatief te ontwikkelen wordt onderzocht.

Functie 4 : intensief residentieel
Contactpersoon:  Soulef Zaiour
Contact: F4@hermesplus.be.

In geval van psychiatrische moeilijkheden is een opname niet noodzakelijk de eerste keuze. Eerst zullen alternatieve pistes voor diagnose en behandeling worden uitgezocht. Indien opname nodig is heeft het netwerk beschikking over 2 plaatsen die altijd gereserveerd zijn voor organisaties die partners zijn van HERMESplus.

Functie 5: specifieke woonvormen
Contactpersoon: Sylvie Bastin
Contact: F5@hermesplus.be

Onder deze functie groeperen zich alle organisaties die in hun activiteiten ook focussen op huisvesting. Dit zijn organisaties die erkend zijn als beschut wonen (Bw) of als psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT).
Momenteel zoeken deze organisaties mogelijkheden uit om het beschut wonen te diversifiëren binnen de bestaande wetgeving.

Coördinatie
Aan het netwerk nemen verschillende partners deel die de zorg coordineren als die zorg wordt geboden door meerdere hulpverleners aan één patiënt.

De volgende partners coördineren de zorg die thuis wordt geboden aan psychiatrische patiënten:

 • Lila
 • PsyCoT
 • Interligne

Andere partners richten zich naar specifieke doelgroepen:

 • Hermes
 • Smes

Contact: HERMESplus
Tel: 02/201 22 00
Email: info@hermesplus.be

hermesplus.be
www.psy107.be

In de kijker

Meer in de kijker