VDIP

VDIP – Vroege Detectie en Interventie bij  Psychiatrische (Psychotische) Stoornissen.

Jongeren en jongvolwassenen kunnen in hun ontwikkeling geconfronteerd worden met een verandering in stemming, denken en/of zintuiglijke gewaarwording. Vaak gaat dit gepaard met angst, spanningen, conflicten en afzondering. Dit kan een weerslag hebben op hun functioneren op school of werk en in de omgang met familie en vrienden. Deze ingrijpende veranderingen kunnen verschillende oorzaken hebben, zoals het gebruik van drugs of een (beginnende) psychose. VDIP richt zich tot jonge mensen (16-35 jaar) die een eerste psychose hebben doorgemaakt of die een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van een psychose.
VDIP Brussel kan advies bieden of zoeken naar gepaste begeleiding voor de jongere of jongvolwassene en/of diens omgeving. Zorgverleners kunnen bij VDIP Brussel terecht voor ondersteuning in het begeleiden van mensen met deze klachten.

VDIP wil de alertheid voor psychose vergroten en streven naar een positieve beeldvorming. VDIP onderneemt hiertoe actieve stappen naar zorgverleners op vlak van sensibilisering en deskundigheidsbevordering rond signaalherkenning en screening bij psychose.

Doelstelling van het project is zo snel en toegankelijk als mogelijk in opvang, evaluatie en -indien nodig- opvolging of behandeling voorzien. Dit in nauwe samenwerking met andere betrokken hulpverleners en de omgeving.
VDIP is een initiatief van de Vlaamse Gemeenschap – Preventie & Gezondheid en is een project in het kader van het Vlaams actieplan suïcidepreventie.

Voor een Powerpoint voorstelling, klik hier.

Voor de folder, klik hier 

Voor de informatie rond  praatkaffee psychose 2018, klik hier.

Voor de kaart CGG Brussel XL klik hier

Contactpersonen: Katrien De Lombaert en Eva Lanslots
Deelwerking Houba
Adres: Houba de Strooperlaan 136, 1020 Brussel
Tel: 0486 519 059  – 02 478 90 90
Email: brussel@vdip.be
Link:www.vdip.be

 

In de kijker

Meer in de kijker