YOT

YOT: Consult aanbod voor begeleiders van volwassenen met een verstandelijke beperking en psychische problemen.

Aanbod

Begeleiders  van volwassenen met een verstandelijke beperking en psychische problemen (dubbele diagnose) kunnen met een consultvraag beroep doen op hulpverleners van het CGG. Zij kunnen terecht met vragen rond aanpak en ondersteuning van personen met een dubbele diagnose. Dit kan op het moment dat een situatie is vastgelopen en reguliere hulp geen of slechts onvoldoende antwoord kan bieden.

In elke deelwerking is een ambulant zorgaanbod aanwezig voor personen met  een verstandelijke beperking en psychische problemen (dubbele diagnose). Een persoon met dubbele diagnose kan al dan niet samen met zijn verzorger of begeleider terecht in één van de deelwerkingen. Elke deelwerking is verantwoordelijk voor een zorgregio die meerdere Brusselse gemeenten omvat. Voor meer info klik op contact.

Achtergrond

Personen met een verstandelijke beperking lopen 3 tot 5 keer meer kans op psychiatrische en psychische problemen. Onderzoek wijst uit dat binnen de populatie personen met een verstandelijke beperking 30 tot 50 % van de gevallen een psychische problematiek vertoont.

De laatste jaren groeit de aandacht voor een psychotherapeutisch aanbod voor deze doelgroep. Psychotherapie met personen met een verstandelijke beperking is echter niet evident en vergt een eigen aanpak. Het cliënteel is minder taalvaardig, heeft andere uitdrukkingswijzen, er is een afhankelijkheid van een context die op zijn beurt aandacht vraagt. Er dient rekening gehouden te worden met de ernst van de verstandelijke beperking en de soms specifieke symptomatologie eigen aan de verstandelijke beperking.

Naast dit alles is het belangrijk te kijken voorbij de beperking, op zoek te gaan naar het authentieke en unieke van iedere persoon, naar diens verscheidenheid aan eigenschappen en mogelijkheden. Deze eigenschappen en mogelijkheden blijken bij nader inzicht vaak veel rijker te zijn dan wat op het eerste zicht gezien wordt en kunnen ontdekt worden door op een gepaste wijze te luisteren en te kijken naar de cliënt. Dit alles is mogelijk door het kader van de therapie aan te passen: kortere sessies, eenvoudiger taalgebruik, gebruik van non-verbale benaderingswijzen.

Aanknopingspunten voor psychotherapie situeren zich op het individuele vlak maar dienen steeds ingebed te worden in een bredere context: ouders, hulpverlening, sociaal-maatschappelijke context. Zoals eerder gesteld kan een psychotherapie van een persoon met een verstandelijke beperking zelden zonder de omgeving te betrekken. Naast individuele psychotherapie is er dan ook een aanbod noodzakelijk van ouderbegeleiding, koppeltherapie, gezinstherapie en consult naar de begeleiders van de cliënt.

Voor meer informatie:

YOT deelwerking Kruidtuin
Contactpersoon: Elke Van Linthout
Tel.: 02/511.06.60

Voor de kaart CGG Brussel XL klik hier

In de kijker

Meer in de kijker