Groepstherapie voor volwassenen

Mindfulnesstraining

Wat is mindfulness?
Mindfulness is een wetenschappelijk onderbouwde aandachtstraining die je beter leert omgaan met stress, slapeloosheid, piekeren, depressie, burn-out, angst,…
Letterlijk betekent het aandacht geven aan wat hier en nu is; gedachten, gevoelens, lichamelijke gewaarwordingen. En dit zonder te oordelen.

Wat kan je verwachten van de training
Je krijgt inzicht in jezelf en meer grip op intense emoties. Je wordt veerkrachtiger en je leert beter omgaan met stress en burn-out. Je  krijgt meer vat op piekeren en je leert hoe je beter kan slapen.

De training
Er zijn 8 sessies waarop we samenkomen om te oefenen. Dit gebeurt in groep.  Een sessie bestaat o.a. uit theorie, oefeningen, het uitwisselen van ervaringen en meditaties.
Daarnaast is een groot onderdeel van de training het oefenen thuis. Het is een ervaringsgerichte methode, het oefenen is van belang om het effect ‘aan den lijve’ te ondervinden. Ga er vanuit dat je hier minstens ’45 per dag voor moet uittrekken.

Inschrijven
Inschrijven kan door telefonisch contact op te nemen met CGG Brussel  deelwerking Zuid via het nummer
02/344 46 74, of via mail, zuid@cgg-brussel.be.
Je meldt je aan voor de training en je gegevens worden genoteerd. Nadien word je gecontacteerd om een afspraak te maken voor een intakegesprek. Tijdens dat gesprek krijg je meer uitleg over de training en kunnen eventuele vragen verduidelijkt worden.

Wanneer

Vrijdag voormiddag, van 9u30 tot 12.00 .
De nieuwe data: 2,9 en 23 februari en 2,9,16,23 en 30 maart 2018
voor de folder, klik hier.

Waar
CGG Brussel Deelwerking Zuid
Van Volxemlaan 169
1190 Vorst

Kostprijs
Eenmalige inschrijvingskost voor aankoop materiaal  €30
(cd en werkboek)
Verder per sessie €11

Begeleider
Véronique Goossens, psychotherapeut en trainer in opleiding
werkzaam in CGG Brussel deelwerking Zuid

 

Interactionele groepstherapie

Wat houdt dit in? 

Deelwerking Zuid organiseert groepstherapie op dinsdag elke week van 17.30u tot 19.00u.   In een groep van ongeveer 8 mensen gaan we na hoe relaties worden aangegaan. De bedoeling is een intensieve ervaring op te doen in de ontmoeting met anderen. Deze groepstherapie gaat door in deelwerking Zuid te Vorst. Het is een halfopen groep. Dit betekent dat er af en toe sommige leden de groep afronden en nieuwe leden zich aansluiten.

 Hoe werken we?

Wij kijken samen naar de manier waarop je relaties aangaat, wat jij hierbij voelt en hoe jij bij anderen overkomt. Bij dit alles is je eigen innerlijk aanvoelen onze leidraad. Wat de groepsleden zelf inbrengen en bespreekbaar maken, bepaalt waaraan gewerkt wordt. Door elkaar een spiegel voor te houden, helpen we elkaar vooruit in ieders zoektocht en groeiproces. Hierbij maken wij ook gebruik van oefeningen die je de kans geven nieuwe ervaringen op te doen en alternatief gedrag uit te proberen.

Klik hier voor de folder.

Om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek, contacteer deelwerking Zuid

Psychoanalytische groepstherapie

Wat houdt dit in?

Deelwerking Kruidtuin organiseert een psychoanalytische groepstherapie die doorgaat op maandagavond van 17u30 tot 19u15.  De groepstherapie is psychoanalytisch van opzet.  Het doorwerken van pijnlijke ervaringen uit de eigen geschiedenis krijgt een centrale plaats.  Maar even goed wordt de klemtoon gelegd op de belevingsaspecten in het hier – en – nu  en op de interactie tussen de groepsleden.
Nieuwe groepsleden kunnen aansluiten zolang het maximum aantal van 7 deelnemers niet bereikt is. Als je wil deelnemen aan deze groepstherapie  wordt verwacht dat je je  engageert voor minstens 10 sessies.De groep loopt door zonder een vastgelegde einddatum. Deze groepstherapie gaat door in deelwerking Kruidtuin.

Hoe werken we?

Groepstherapie schept een veilige ruimte waarin men in vertrouwen kan spreken over de moeilijkheden die men ervaart in het dagelijkse leven, over de persoonlijke levensgeschiedenis en de impact hiervan op het (relationele) leven.
Indien je dit wenst kan je de groepstherapie ook combineren met jouw individuele therapie, maar op zich is het een zelfstandige vorm van psychotherapie.
Een voorafgaand kennismakingsgesprek is noodzakelijk.

Klik hier voor de folder

Om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek, contacteer  deelwerking Kruidtuin.

Training in omgaan met je innerlijke criticus

Wat houdt dit in?

Deelwerking Zuid organiseert een training in omgaan met je innerlijke criticus die doorgaat op maandagnamiddag van 15.00 u tot 17.00u. Een nieuwe groep start in het najaar 2017.

Merk je dat je erg kritisch kan zijn tegenover jezelf? Ben je soms erg kwaad op jezelf waarbij je weinig begrip hebt voor hoe je bent? Stel je vaak hoge eisen aan jezelf die je zeker niet kan halen?
Zou je graag willen zoeken hoe je anders kan omgaan met jezelf? Vraag je je soms af hoe je meer begripvol en aanvaardend kan zijn tegenover jezelf terwijl je oprecht kijkt naar wat je eventueel anders kan doen? Wil je kijken welke waarden en verlangens achter je kritische stuk schuilen en zien hoe je deze op een meer constructieve manier in je leven kan verwezenlijken?
Wil je een dialoog aangaan met je kritische en bekritiseerde stukken? Ben je bereid om samen met anderen hier rond te werken?  Dan kan deze training je eventueel verder helpen in het omgaan met je innerlijke criticus.

Als je geïnteresseerd bent, neem contact op met deelwerking Zuid voor een kennismakingsgesprek (gratis). In dat gesprek bekijken we samen of ons aanbod inderdaad aansluit bij jouw moeilijkheden. Als dit het geval is kan je deelnemen aan de training. Als je beslist je in te schrijven, vragen we om elke sessie aanwezig te zijn. Dit is belangrijk opdat er voldoende vertrouwen kan groeien in de groep ten opzichte van elkaar.

Hoe werken we?

Een training in het omgaan met je innerlijke criticus in een groep van ongeveer 8 mensen 6 weken lang op een maandagnamiddag. We helpen je je innerlijke criticus te herkennen, er afstand van te nemen, ernaar te luisteren en beter te integreren in je functioneren. Bij dit alles vinden we het belangrijk om een aanvaardende houding te ontwikkelen ten opzichte van jezelf. We creëren ook voldoende ruimte om over je ervaringen te kunnen reflecteren. Daarom is een veilig klimaat binnen de groep erg belangrijk. We maken gebruik van oefeningen en je zal ook huiswerkopdrachten krijgen om tijdens de week zelf aan de slag te gaan. Je leert enerzijds uit je eigen ervaringen, anderzijds uit de ervaringen van anderen. We beloven je geen definitieve oplossing voor je probleem maar we streven ernaar dat je na de training je innerlijke criticus sneller herkent en er beter mee kan omgaan.

Klik hier voor de folder

Om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek, contacteer deelwerking Zuid

In de kijker

Meer in de kijker