nabestaanden van suicide

Extra aanbod voor nabestaanden na suicide

Nabestaanden na zelfdoding blijven achter met zeer verwarrende gevoelens van woede, angst, verdriet, onzekerheid, schuld, schaamte, machteloosheid.

De ‘waarom’-vraag, samen met het schuldgevoel duwen nabestaanden vaak in een diepe put. Tijdens gesprekken met andere nabestaanden ontdek je dat er mensen zijn die goed aanvoelen wat je doormaakt. Je kan uitspreken wat het verlies voor jou betekent. Het vinden van begrip, herkenning en erkenning is zeer belangrijk om deze moeilijke ervaring te doorstaan.

De suïcidepreventiewerking ondersteunt de opvang van nabestaanden na zelfdoding in Brussel. De opvang van nabestaanden in het CGG en de coördinatie en werking van praatgroepen voor nabestaanden na zelfdoding vergt een bijzondere aanpak. Voor de  opvang en begeleiding van nabestaanden wordt nauw samengewerkt met Werkgroep Verder.

Voor meer info contacteer semiye.tas@cgg-brussel.be

In de kijker

Meer in de kijker