VDIP Vroege Detectie en Interventie bij Psychiatrische (Psychotische) Stoornissen.

Jongeren en jongvolwassenen kunnen in hun ontwikkeling geconfronteerd worden met een verandering in stemming, denken en/of zintuiglijke gewaarwording. Vaak gaat dit gepaard met angst, spanningen, conflicten en afzondering. Dit kan een weerslag hebben op hun functioneren op school of werk en in de omgang met familie en vrienden. Deze ingrijpende veranderingen kunnen verschillende oorzaken hebben, zoals het gebruik van drugs of een (beginnende) psychose.
VDIP richt zich tot jonge mensen (16-35 jaar) die een eerste psychose hebben doorgemaakt of die een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van een psychose.
VDIP Brussel kan advies bieden of zoeken naar gepaste begeleiding voor de jongere of jongvolwassene en/of diens omgeving. Zorgverleners kunnen bij VDIP Brussel terecht voor ondersteuning in het begeleiden van mensen met deze klachten.

VDIP organiseert ook infoavonden voor familieleden van mensen met een psychotische problematiek. Dit voorjaar starten we opnieuw met een reeks infoavonden voor familieleden van mensen met een psychotische problematiek.

Wanneer: De  reeks gaat door op 7 donderdagavonden  telkens van 19u30 tot 21u30.

Waar:  CGG Brussel, Deelwerking Houba,  Houba De Strooperlaan 136 1020 Brussel.
Het doel van deze reeks is familieleden informeren, handvatten aanbieden en ondersteunen. Hierbij ligt een belangrijk accent op het uitwisselen van ervaringen en leren van elkaar. Het lotgenotencontact is voor veel mensen een belangrijke bron van steun.
Zowel familieleden van mensen met een eerste psychose als mensen met een meer langdurig verloop zijn welkom, ongeacht of er reeds een opname geweest is. De groep staat open voor moeders, vaders, zussen, broers, tantes, nonkels, grootouders,…

Voor de folder klik hier. (de nieuwe data zijn nog niet gekend)

 

VDIP organiseert ook bijeenkomsten van het “Praatkaffee Psychose” .  Deze avonden staan open voor alle familieleden/partners van mensen met een psychotische problematiek.

Men kan apart per avond inschrijven en het is geen voorwaarde dat men al deelgenomen heeft aan een reeks familie-avonden.

Wanneer: De bijeenkomsten van het Praatkaffee zijn voorzien op woensdagavonden  van 19u30 tot 21u30.  ‘

Tijdens deze avonden zal er telkens kort een inleiding zijn rond een bepaald thema. De meeste tijd wordt echter voorzien voor het onderling uitwisselen van ervaringen, zorgen en vragen.

In het voorjaar 2017 start een nieuwe reeks met elke avond een ander thema:

8 maart: Herstelacademie
14 juni: Psychose en verbinding
13 sept: Communicatie en samenwerking met hulpverlening
13 dec: Revalidatiecentrum

Uitzonderlijk staat de eerste avond (8 maart) ook open voor mensen met een psychosegevoeligheid.

Waar: Perron 70  Stationsstraat 70 te  1730 Asse.

gratis parkeren aan station Asse

Kostprijs:  2 €

Voor de folder klik hier

Voor de kaart CGG Brussel XL klik hier

In de kijker

Meer in de kijker