Werken met intercultureel bemiddelaars en tolken

Taal is een belangrijk aspect in de cultuurgevoelige hulpverlening. Therapie verloopt best in de oorsprongstaal van wie hulp zoekt.  Deze taal  is immers verbonden met de cultuur van oorsprong en dat is de ruimte waar zich dikwijls de oorzaak van allerlei problemen situeert.
Wanneer de hulpverlener de oorsprongstaal van de hulpvrager niet spreekt, kan deze beroep doen op tolken en/of interculturele bemiddelaars (ICB). Het algemeen principe is dat zowel ICB’s als tolken de communicatie helpen te bevorderen tussen hulpverlener en hulpvrager.

Het verschil tussen een tolk en een ICB is dat een tolk helpt de taalverschillen  overbruggen, een ICB helpt de taal- en culturele verschillen overbruggen. Een tolk heeft een eigen gedragscode en moet zich houden aan letterlijke vertalingen en mag in principe geen culturele verschillen benoemen.

Dat een vertaler aanwezig is, maakt de hulpverlening nog niet ‘cultuurgevoelig’. Dat wordt ze pas als de ICB of tolk ook bepaalde reacties, gedragingen, uitspraken… begrijpelijk maakt vanuit de oorsprongscultuur. Hulpverleners moeten in een opleiding leren werken met ICB’s en tolken. Omdat de ICB-er of de tolk als derde aanwezig is in het hulpverleningsproces, vinden er immers andere interacties plaats dan in een één-op één proces. Daarover moeten duidelijke afspraken gemaakt worden. Een hulpmiddel hierbij is de gedragscode voor hulpverleners en intercultureel bemiddelaars.

CGG-Brussel kiest voor ICB’s met hun gedragscode. Voor andere talen  of bij bepaalde situaties (waardoor de continuïteit van de zorg in het gedrang komt door bvb verlof of langdurig ziekte) kan CGG-Brussel beroep doen op andere ICB’s of tolken.

In het CGG zijn er 4 ICB’s werkzaam op wie we beroep kunnen doen:

Marrokaanse ICB: zij spreekt Berbers en  Marrokaans Arabisch
Turkse ICB: zij spreekt Turks
Poolse ICB: zij spreekt Pools, Russisch, Albanees, Servo-Kroatisch
Rwandese ICB: zij spreekt Kinyarwanda (moedertaal Rwanda), verstaat Swahili

Indien je beroep wil doen op een ICB:
Algemeen secretariaat
Vaartstraat 65
1000 Brussel
tel: 02/247.61.50
fax: 02/245.96.42
mail: directiesecretariaat@cgg-brussel.be

In de kijker

Meer in de kijker