ECD BrOes meer uitleg

Het Expertisecentrum Dementie brOes: pleitbezorger van de persoon met dementie en zijn omgeving.

Het Expertisecentrum Dementie brOes: pleitbezorger van de persoon met dementie en zijn omgeving.

Wat is brOes?
l. broes, v. (m), de van vele gaatjes voorziene trechter (bron: Van Dale). II. de beginletters br, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als werkterrein. III. de grote O in brOes, de geheugenproblematiek van de persoon met dementie.

Waarom een Expertisecentrum Dementie?
De levensverwachting stijgt, de bevolking veroudert en daardoor behoren steeds meer mensen tot de leeftijdscategorie met een verhoogd risico op dementie. brOes brengt dementie onder de aandacht in de samenleving en wil de kwaliteit van het leven van personen met dementie en hun omgeving helpen behouden en verbeteren.
Het Expertisecentrum Dementie brOes is ontstaan vanuit een specifieke nood in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In 2004 werd brOes erkend als één van de negen Regionale Expertisecentra Dementie naast het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen.

Voor wie?
ECD brOes is er voor personen met dementie en zij die voor hen zorgen: de familie, huisartsen, verpleegkundigen en verzorgenden uit de thuiszorg, de ziekenhuizen, woon- en zorgcentra, rust- en verzorgingstehuizen, geheugenklinieken, dienstencentra, vrijwilligers in de zorg. Ook studenten, beleidsmedewerkers, deskundigen en het ruime publiek kunnen bij ons terecht.

Wat heeft ECD brOes te bieden?
Het Expertisecentrum brOes is het Brussels platform waar kennis en praktijk rond dementie langs diverse kanalen wordt gebundeld.
Er wordt gezocht naar antwoorden op individuele noden van de persoon met dementie en zijn omgeving. In de praktijk betekent dit dat ECD brOes luistert naar de vragen van de persoon met dementie en/of zijn mantelzorger. Aan de hand van een gesprek worden de wensen, noden en behoeften in kaart gebracht.
Er wordt daarbij informatie gegeven over wat dementie is en de mogelijke evolutie ervan. Een persoonlijke benadering bij dit gesprek is belangrijk aangezien de beleving van dementie voor iedereen anders kan zijn. Bij brOes willen we een zo goed mogelijk beeld krijgen van de situatie om zo te kunnen zoeken naar de meest geschikte hulp om de persoon met dementie en zijn mantelzorger te ondersteunen: bijvoorbeeld doorverwijzing voor diagnose, informatie over thuishulp, gezinszorg, poets- en oppashulp, advies over hulpmiddelen en financiële tegemoetkomingen, opvangmogelijkheden in de dagverzorgingscentra,…

Afhankelijk van de situatie kunnen de mogelijkheden van opname dan of in een latere fasebesproken worden. De persoon met dementie en zijn mantelzorger zo goed mogelijk begeleiden in dit proces, vinden we eveneens een belangrijke opdracht. Daarbij hebben we aandacht voor de belasting van de mantelzorger(s).
De verwijzing van de mantelzorger(s) naar lotgenotencontact en praatgroepen is daarbij een mogelijkheid. De mantelzorger beseft hierdoor dat hij niet alleen staat in zijn situatie en kan zo zijn draagkracht verhogen.

Praatcafé dementie
Een praatcafé dementie is een bijeenkomst voor familieleden van personen met dementie en andere geïnteresseerden. Personen met dementie zijn ook welkom. Er heerst een gemoedelijke sfeer zoals we die van een gewoon café kennen. Muziek en een glas horen er dus bij. Het praatcafé is vrij en gratis toegankelijk. In het praatcafé wordt telkens een gastdeskundige aan het woord gelaten over bepaalde aspecten van dementie. Hierna volgt een gedachtewisseling met het publiek. Telkens staat een ander onderwerp centraal. Er is gelegenheid om onderling ervaringen uit te wisselen, vragen te stellen of standpunten in te nemen. Gewoon luisteren kan ook.
Meer info vind je hier

Dementiewijzers
Dementie heb je niet alleen. Het is belangrijk om correcte informatie en de juiste ondersteuning te krijgen van bij het begin van het dementieproces. ‘Waar kan ik terecht als ik een vermoeden heb dat er iets mis is?’, ‘Wie helpt in de dagelijkse verzorging?’, ‘Wie coördineert de thuiszorg?’ of ‘Wat als het thuis echt niet meer lukt?’ zijn slechts enkele waardevolle vragen waarop je in de dementiewijzer een antwoord vindt.
Het Expertisecentrum Dementie brOes heeft een inventaris opgemaakt van de belangrijkste actoren in de zorg voor personen met dementie om je wegwijs te maken in het Brusselse zorgaanbod. Per gemeente is de adequate hulpverlening aan personen met dementie op een overzichtelijke manier weergegeven.
De dementiewijzers van de 19 Brusselse gemeenten kan je hier downloaden.

Vorming en deskundigheidsbevordering van hulpverleners
Naast de opvang van de persoon met dementie en zijn familie, zijn veel activiteiten van brOes gericht op het voorlichten en bijscholen van hulpverleners. Het gaat niet alleen over informatie rond het dementieproces en de symptomen. Het is vaak ook gericht op het leren omgaan met en het verzorgen van personen met dementie.
ECD brOes voorziet vorming op maat van de aanvragende organisatie.. Daarnaast bestaat er ook een vast aanbod aan vormingen dat aangeboden wordt door zowel ECD brOes als ECD Vlaanderen.
Voor meer informatie klik hier

Brussels OverlegPlatform Dementie
Om de zorg voor de persoon met dementie en zijn familie zo goed mogelijk te realiseren bundelt het Expertisecentrum Dementie brOes alle kennis en de aanwezige knowhow in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via het Overlegplatform Dementie. Intensieve samenwerking met alle thuiszorgdiensten, gemeenschaps- en dienstencentra, mutualiteiten, mantelzorgverenigingen, ziekenhuizen, residentiële instellingen en overlegorganen die de zorg voor de persoon met dementie hoog in het vaandel dragen is hiervoor een noodzaak.
Meer informatie vind je hier.

Documentatiecentrum
Om personen met dementie en hun naasten goede zorg en begeleiding te geven, is betrouwbare en actuele informatie nodig. Het expertisecentrum dementie brOes heeft, net als enkele andere expertisecentra dementie, een ruim aanbod aan boeken en beeldmateriaal dat kan worden ontleend. Meer informatie vind je hier, of raadpleeg rechtstreeks onze online catalogus.

Hulpmiddelenkoffer
De hulpmiddelenkoffer werd samengesteld voor professionele hulpverleners om mantelzorgers te informeren over bestaande dementie-specifieke hulpmiddelen. Deze bevat hulpmiddelen die een meerwaarde kunnen betekenen in het dagelijks leven van personen met dementie en hun omgeving. In de koffer vind je ook een vragenlijst om na te gaan of een hulpmiddel wenselijk of noodzakelijk is, een overzichtsbrochure met informatie over de hulpmiddelen, waar ze te verkrijgen zijn en hoeveel ze ongeveer kosten.

Contactpersonen ECD-brOes :
Robbie Dumoulin
Adres: Haachtsesteenweg 76 1210 Brussel
Website: www.dementie.be/broes
Email: brOes@dementie.be
Tel: 02/778 01 70 of 02/511 06 60
Vlaanderen telt negen Expertisecentra Dementie:
www.dementie.be
Voor meer informatie:
www.dementie.vlaanderen

 

 

 

 

 

 

 

 

In de kijker

Meer in de kijker