BRU-G Brusselse groepswerking vroeginterventie voor jonge druggebruikers

Brusselse groepswerking vroeginterventie of kort gezegd BRU-G richt zich naar jongeren, tussen 14 en 18 jaar, die op een riskante of problematische manier drugs gebruiken.

We gebruiken een reeds bestaande en goed onderbouwde methodologie uitgewerkt door de VAD (Vereniging voor Alcohol en drugs), deze methode wordt ook toegepast in andere regio’s.

CONTACT:

Ben je in contact met jongeren voor wie dit project een positieve aanzet tot verandering kan betekenen, neem dan contact op met:
Steven Van der Auwera of Annelies Vandevelde
(preventiewerkers Tabak, Alcohol en Drugs)
02/ 478 90 90 of preventiead@cgg-brussel.be.

VERWACHTINGEN:

Van de deelnemende jongeren verwachten we niet een voorafgaand engagement of motivatie om hun gebruik te veranderen. Wel vragen we hun aanwezigheid voor het volledig programma (5 sessies) en een bereidheid om in gesprek te gaan over hun gebruik.

DOEL:

Het project past in het kader van vroeginterventie en wil samen met de druggebruikende jongeren stilstaan bij de gevolgen van het gebruik. De groepsbijeenkomsten niet gericht zijn op behandeling maar we proberen  wel de overstap naar individuele hulpverlening makkelijker te maken.

WERKWIJZE:

BRU-G is een kortdurend groepsprogramma (5 bijeenkomsten van 2 uur) voor een gesloten groep (min 6, max.10 jongeren). We staan – via actieve werkvormen en open groepsgesprekken – met de jongeren stil bij de impact van hun keuzes en gebruikerspatroon. De beslissing tot verandering blijft bij de jongere zelf.

BRU-G is een samenwerkingsproject tussen CAW Brussel en het CGG Brussel.

In de kijker

Meer in de kijker