Coming Home

Coming Home is een praatgroep voor nieuwe rusthuisbewoners. Nieuwe rusthuisbewoners hebben het vaak moeilijk met de verhuis naar een rusthuis. Ze krijgen te kampen met negatieve gevoelens en slagen er niet in om zich (deels of geheel) aan te passen aan hun nieuwe leven. Elder heeft een methodiek ontwikkeld om ruimte te creëren om hierover in groep te kunnen spreken. De deelnemers worden uitgedaagd om hun ervaringen te delen en kunnen van elkaar leren hoe om te gaan met moeilijkheden. Onze methodiek “Coming Home” bestaat uit 7 thematische sessies en een terugkomsessie.

In de kijker

Meer in de kijker