Filmpje Vroege Detectie en Interventie bij Psychiatrische (Psychotische) Stoornissen (VDIP)

VDIP richt zich tot jonge mensen (16-35 jaar) die een eerste psychose hebben doorgemaakt of die een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van een psychose.
VDIP Brussel kan advies bieden of zoeken naar gepaste begeleiding voor de jongere of jongvolwassene en/of diens omgeving. Zorgverleners kunnen bij VDIP Brussel terecht voor ondersteuning in het begeleiden van mensen met deze klachten.

 

In de kijker

Meer in de kijker