Het ganzenbord

Deze methodiek wil depressieve gevoelens, die kunnen samengaan met het ontstaan van dementie, verlichten. Het ganzenbord maakt de beleving van de beginnende en evoluerende dementie, met emoties als angst, verdriet, kwaadheid, …bespreekbaar en verzamelt de levensloopinformatie per deelnemer om aan de persoon met dementie een emotioneel houvast te bieden.

Methodologie
Het ganzenbord bevat levensthema’s waarrond in spelvorm gewerkt wordt met een kleine groep van nieuwe bewoners in een woonzorgcentrum. Belangrijke levensfasen en –gebeurtenissen worden besproken en deelnemers krijgen zo de kans om terug te blikken op hun leven en onverwerkte gebeurtenissen nog een plaats te geven. De thema’s liggen vast, wat erover gezegd en gevraagd wordt is vrij.

Bevindingen
Bij het begin van de praatgroep en ook op het einde van de tien sessies wordt door de psycholoog van het woonzorgcentrum de Cornell Schaal ingevuld. De groepswerking met het ganzenbord blijkt een erg effectieve manier om levensthema’s bespreekbaar te maken. Dit instrument faciliteert reminiscentie en life-review, interventies die effectief blijken in het verminderen van depressies en het vergroten van iemands welbevinden. Het instrument van het ganzenbord blijkt ook een handig hulpmiddel te zijn voor de zorgverleners in het woonzorgcentrum om aandacht te hebben voor de persoonlijke noden en behoeften van de bewoner.

In de kijker

Meer in de kijker