Jongeren

 

Wie?

Jongeren tot 18 jaar en hun ouders kunnen bij ons terecht als de jongere naar school gaat in het Nederlandstalig onderwijs en het gezin woont in één van de 19 Brusselse gemeentes. Ook jongeren die ouder zijn dan 18 jaar en nog naar school gaan in het middelbaar onderwijs kunnen in ons team terecht.

De taal die thuis gesproken wordt mag niet verhinderen om hulp te krijgen. Wanneer de ouders en/of het kind de taal van de hulpverlener niet spreken, kunnen we beroep doen op intercultureel bemiddelaars”

We kunnen hulp bieden wanneer onderstaande problemen het dagelijks functioneren bemoeilijken:

* Psychische problemen: zich gespannen voelen, piekeren, angsten, depressie, neerslachtigheid, slaap- en/of eetstoornissen…

* Zelfmoordwens, -gedachten, -pogingen;

* Posttraumatische stress-stoornis, mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik

* Ontwikkelingsstoornissen:, autisme, tics, hechtingsstoornis…

* Gedragsproblemen: ADHD, agressiviteit, stelen, koppigheid…

* Ernstige relatieproblemen tussen ouders, broers en zussen en/of problemen in sociale contacten met leeftijdsgenoten

* Psychosomatische problemen: hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid… zonder directe lichamelijke oorzaak

Wat?

Het kinder- en jongerenteam biedt (twee)wekelijkse gesprekken aan op onze dienst. We beschikken over een uitgebreid hulpaanbod:

* Indicatiestelling

* Informatie en advies (eerder eerstelijn)

* Diagnostisch onderzoek binnen een therapeutische begeleiding

* Individuele therapie (kortdurend/langdurig)

* Speltherapie

* Oudertherapie

* Gezinstherapie

* Medisch-psychiatrische behandeling

* Psychosociale begeleiding

* Groepstherapie

Hoe werken we?

Om een afspraak vast te leggen voor een eerste gesprek (screening) dienen ouders of de jongere zelf telefonisch contact op te nemen met onze dienst. Dit kan op eigen initiatief of na verwijzing, vb. huisdokter, Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB), ….

Tijdens het telefoongesprek bekijken we of wij de geschikte dienst zijn. Indien dit het geval is, plannen we zo snel mogelijk een eerste screeningsgesprek. Na deze screening bekijken we of én hoe snel de begeleiding kan opstarten. Dit is afhankelijk van de hulpvraag, dringendheid en wachtlijst.

Bij de start van de begeleiding gaan we op zoek naar het meest geschikte aanbod. Dit gebeurt zowel in overleg met het kind/de jongere en de ouders, als in overleg met ons multidisciplinair team (maatschappelijk werkers, psychologen en psychiaters).

Indien een andere vorm van hulpverlening meer aansluit bij de hulpvraag, verwijzen we door naar de meest geschikte dienst of organisatie, vb. Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), revalidatiecentra, privé-therapeuten…

Hoeveel kost een consultatie?

Voor de (niet- medische) consultaties wordt een cliëntbijdrage gevraagd.
De tarieven werden opgelegd door de Vlaamse regering en gelden in alle 20 Nederlandstalige centra voor Geestelijke Gezondheidszorg in Vlaanderen en Brussel.

Consultatie bij een therapeut (psycholoog of maatschappelijk werker):

-Standaardtarief: 11 euro

-Verminderd tarief : 4 euro
Patiënten met een verhoogde tegemoetkoming of OMNIO statuut(RIZIV).
Wie in budgetbegeleiding is bij een OCMW of CAW
Jongeren die op eigen initiatief consulteren

-Tarief: 0 euro
Voor asielzoekers, mensen zonder wettig verblijf, gedetineerden, personen aan wie urgente zorg wordt verstrekt en personen in een behartenswaardige situatie.

Het eerste gesprek is gratis indien u verwezen bent door een andere hulpverlener of zorgverstrekker.

Gezinnen, ouder en kind, koppels betalen één maal de financiële bijdrage.

Consultatie bij een psychiater 

Voor consultaties bij een psychiater wordt de derdebetalersregeling toegepast. Dit betekent dat je zelf enkel het remgeld betaalt. Het honorarium wordt, met uitzondering van het wettelijke remgeld, rechtstreeks aan de mutualiteit gefactureerd. Hiervoor is het nodig dat u een kleefstrookje van het ziekenfonds meebrengt bij elk gesprek met de psychiater.

Voor meer informatie over de betalingsregeling kan u terecht op het secretariaat of bij uw hulpverlener

Extra aanbod
Interessante links
Contact

In de kijker

Meer in de kijker