Kinderen

 

Wie?

Kinderen van 0 tot en met 12 jaar en hun ouders kunnen bij ons terecht als de kinderen schoollopen in het Nederlandstalig onderwijs en het gezin woont in één van de 19 Brusselse gemeentes.

De taal die thuis gesproken wordt mag niet verhinderen om hulp te krijgen. Wanneer de ouders en/of het kind de taal van de hulpverlener niet spreken, kunnen we beroep doen op “Intercultureel bemiddelaars (ICB’s)”.

We kunnen hulp bieden wanneer onderstaande problemen het dagelijks functioneren bemoeilijken:

* Psychische problemen: zich gespannen voelen, piekeren, angsten, depressie, neerslachtigheid, slaap- en/of eetstoornissen…

* Zelfmoordwens, -gedachten, -pogingen;

* Posttraumatische stress-stoornis, mishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik

* Ontwikkelingsstoornissen:, autisme, tics, hechtingsstoornis…

* Gedragsproblemen: ADHD, agressiviteit, stelen, koppigheid…

* Ernstige relatieproblemen tussen ouders, broers en zussen en/of problemen in sociale contacten met leeftijdsgenoten

* Psychosomatische problemen: hoofdpijn, buikpijn, misselijkheid… zonder directe lichamelijke oorzaak

Wat?

Het kinder- en jongerenteam biedt (twee)wekelijkse gesprekken aan op onze dienst. We beschikken over een uitgebreid hulpaanbod:

* Indicatiestelling

* Informatie en advies (eerder eerstelijn)

* Diagnostisch onderzoek binnen een therapeutische begeleiding

* Individuele therapie (kortdurend/langdurig)

* Speltherapie

* Oudertherapie

* Gezinstherapie

* Medisch-psychiatrische behandeling

* Psychosociale begeleiding

* Groepstherapie

Hoe werken we?

Om een afspraak vast te leggen voor een eerste gesprek (screening) dienen ouders zelf telefonisch contact op te nemen met onze dienst. Dit kan op eigen initiatief of na verwijzing, vb. huisdokter, Centrum voor Leerlingbegeleiding (CLB), ….

Ouders of voogd worden steeds betrokken in een begeleiding. Ook van hen wordt een actieve betrokkenheid in de begeleiding verwacht. 

Tijdens het telefoongesprek bekijken we of wij de geschikte dienst zijn. Indien dit het geval is, plannen we zo snel mogelijk een eerste screeningsgesprek. Na deze screening bekijken we of én hoe snel de begeleiding kan opstarten. Dit is afhankelijk van de hulpvraag, dringendheid en wachtlijst.

Bij de start van de begeleiding gaan we op zoek naar het meest geschikte aanbod. Dit gebeurt zowel in overleg met het kind/de jongere en de ouders, als in overleg met ons multidisciplinair team (maatschappelijk werkers, psychologen en psychiaters).

Indien een andere vorm van hulpverlening meer aansluit bij de hulpvraag, verwijzen we door naar de meest geschikte dienst of organisatie, vb. Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW), revalidatiecentra, privé-therapeuten…

Hoeveel kost een consultatie?

Voor de (niet- medische) consultaties wordt een cliëntbijdrage gevraagd.
De tarieven werden opgelegd door de Vlaamse regering en gelden in alle 20 Nederlandstalige centra voor Geestelijke Gezondheidszorg in Vlaanderen en Brussel.
Consultatie:
Standaardtarief: 11 euro
Verminderd tarief : 4 euro
Patiënten met een verhoogde tegemoetkoming of OMNIO statuut(RIZIV).
Wie in budgetbegeleiding is bij een OCMW of CAW
Jongeren die op eigen initiatief consulteren
Studenten

Tarief: 0 euro
Voor asielzoekers, mensen zonder wettig verblijf, gedetineerden, personen aan wie urgentezorg wordt verstrekt en personen in een behartenswaardige situatie.

Het eerste gesprek is gratis indien u verwezen bent door een andere hulpverlener of zorgverstrekker.

Gezinnen, ouder en kind, koppels betalen één maal de financiële bijdrage.

Consultatie bij een psychiater 

Voor consultaties bij een psychiater wordt de derdebetalersregeling toegepast. Dit betekent dat je zelf enkel het remgeld betaalt. Het honorarium wordt, met uitzondering van het wettelijke remgeld, rechtstreeks aan de mutualiteit gefactureerd. Hiervoor is het nodig dat u een kleefstrookje van het ziekenfonds meebrengt bij elk gesprek met de psychiater.

Voor meer informatie over de betalingsregeling kan u terecht op het secretariaat of bij uw hulpverlener

Specifieke doelgroep: Infants : Baby en peuterwerking

Het kinderteam heeft ook een infantwerking die een specifieke hulpverlening uitbouwt voor ouders van baby’s en peuters tot 4 jaar, alsook voor aanstaande ouders met twijfels over hun ouderschap.

Zwanger zijn of jonge kinderen hebben confronteert je als ouder sterk met je eigen persoon. Allerlei gevoelens uit je eigen kindertijd worden terug opgeroepen. Of je wordt overmand door twijfels en angsten die je volledig blokkeren. Of je voelt het sterke gemis van een omgeving die je kan ondersteunen. Of je ziet alleen maar het slechte in je baby. Of je hebt het gevoel dat je moeilijk contact krijgt met je baby…

Wanneer je het gevoel hebt dat je er alleen niet meer uitgeraakt, kan je contact nemen met ons kinderteam in deelwerking Kruidtuin.

Voor de folder klik hier  

Extra aanbod
Interessante links
Contact

In de kijker

Meer in de kijker