Studenten

Wie?

 Ben je een student in Brussel?
Heb je klachten of problemen van psychische aard die steeds aanwezig zijn of regelmatig terugkeren?

–    Depressie
–    Bipolaire/manische stoornis
–    Angsten en/of fobieën
–    Trauma/Post traumatische stressstoornis (PTSS)
–    Eetstoornissen
–    Dwang
–    Verslaving (drank, drugs, gokken, gamen)
–    Slaapstoornissen
–    Persoonlijkheidsstoornissen
–    Zelfmoordwens, -gedachten, – pogingen
–    Automutulatie/zelfverwonding
–    Psychotische beleving (wanen, hallucinaties,…)
–    Schizofrenie
–    Rouwverwerking 
–    ADHD 
–    Autisme 

En/of ernstige relatieproblemen:

–    Geweld binnen de relatie , ernstige conflicten binnen het gezin, slachtoffer van …
–    Pesten
–    Seksuele problemen

Maken zij een inbreuk op je zin voor het leven, je relaties, je prestaties, je vrijheid?
Neem dan contact op met het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Brussel.

Wat?

De teams beschikken over een uitgebreid hulpaanbod:

  • Indicatiestelling
  • Informatie en advies
  • Individuele therapie (kortdurend / langdurig
  • Gezinstherapie
  • Medisch-psychiatrische behandeling
  • Sociale begeleiding
  • Groepstherapie

Hoe werken we?

Je kan best telefonisch een afspraak vastleggen voor een ‘eerste gesprek’. Dit kan op eigen initiatief of na verwijzing door een andere dienst of de huisarts.

Wij proberen om zo snel mogelijk na aanmelding een afspraak voor een eerste gesprek te geven.

Tijdens één of meerdere gesprekken (intakefase) gaat de therapeut samen met jou dieper in op je hulpvraag om een zo goed mogelijk zicht te krijgen op je problemen én  mogelijkheden. Na een teamoverleg volgt een adviesgesprek, waarin de therapeut uitvoerig toelicht welke vorm van (psychotherapeutische) hulp het meest geschikt lijkt. In dat gesprek kan je ook alle vragen en bedenkingen omtrent dit voorstel bespreken.

Indien een andere vorm van hulpverlening meer aansluit bij je hulpvraag verwijzen we door naar de meest geschikte dienst of organisatie.

Brusselse studenten kunnen afhankelijk van de regio waarin zijn wonen en/of studeren terecht in 1 van de 4 deelwerkingen.
Wanneer een hulpverlener de oorsprongstaal van de hulpvrager niet spreekt, kan deze beroep doen op Intercultureel Bemiddelaars (ICB’s).

Contact

Hoeveel kost een consultatie?

Voor de (niet- medische) consultaties wordt een cliëntbijdrage gevraagd.
De tarieven werden opgelegd door de Vlaamse regering en gelden in alle 20 Nederlandstalige centra voor Geestelijke Gezondheidszorg in Vlaanderen en Brussel.
Consultatie:
standaardtarief: 11 euro
verminderd tarief: 4 euro

Het eerste gesprek is gratis indien u verwezen bent door een andere hulpverlener of zorgverstrekker.

Consultatie bij een psychiater 

Voor consultaties bij een psychiater wordt de derdebetalersregeling toegepast. Dit betekent dat je zelf enkel het remgeld betaalt. Het honorarium wordt, met uitzondering van het wettelijke remgeld, rechtstreeks aan de mutualiteit gefactureerd. Hiervoor is het nodig dat u een kleefstrookje van het ziekenfonds meebrengt bij elk gesprek met de psychiater.

Voor meer informatie over de betalingsregeling kan u terecht op het secretariaat of bij uw hulpverlener

In de kijker

Meer in de kijker