ELP

Het Project Eerste LijnsPsychologen (ELP)

In 2012 deed de Vlaamse Overheid een projectoproep om de Eerstelijns Psychologische Functie (ELPF) te ontwikkelen.

In Brussel is deze ontwikkeld vanuit een samenwerkingsverband tussen het Huis voor Gezondheid, BOT, CAW, CGG en de huisartsen.

De doelstelling is om met de expertise van de tweede lijn op vlak van geestelijke gezondheidszorg de eerste lijn te versterken en de toegang tot geestelijke gezondheidszorg te vergroten voor personen met psychiatrische/psychologische problematiek die we anders niet (tijdig) in de zorg krijgen.

Verschillende psychologen werkzaam in het CGG doen wekelijks/tweewekelijks een dagdeel consultatie in de huisartsenpraktijk.

De eerstelijnspsycholoog heeft 3 opdrachten. De detectie van psychologische problemen, vroeginterventie met een belangrijke rol als ‘dispatcher’ naar de geestelijke gezondheidszorg en aanbieden van kortdurende begeleiding bij psychologische problematiek.

Naast consultatie is overleg met de huisarts een belangrijke peiler in ELP. De huisarts en de eerstelijnspsycholoog zijn evenwaardig en complementair.

In februari 2019 werd de subsidiëring voor de projecten Eerstelijns Psychologische Functie door de Vlaamse Overheid stopgezet. De functie van eerstelijnspsycholoog wordt vanaf heden ingevuld door zelfstandige psychologen gefinancierd vanuit de Federale Overheid.

CGG Brussel heeft de keuze gemaakt het project verder te zetten in de wijkgezondheidscentra en in één groepspraktijk. Doorheen het project deden we de vaststelling dat – als gevolg van het binnen brengen van de tweede lijn op de eerste lijn – we personen bereiken met ernstige psychiatrische/psychologische problematiek die niet instromen in de reguliere diensten geestelijke gezondheidszorg.

In de kijker

Meer in de kijker