HERMESplus

HERMESplus

HERMESplus stelt zich tot doel de meest aangepaste psychiatrische zorg in de eigen omgeving van de persoon aan te bieden en richt zich tot jong volwassenen (+16j) en volwassenen.

HERMESplus is een 2-talig project dat erkend wordt door de Federale Overheid in het kader van de hervorming van de psychiatrische zorg (artikel 107 voor zorgvernieuwing in de geestelijke gezondheidszorg).  HERMESplus brengt bestaande zorginitiatieven samen om zodoende de onderlinge afstemming te vergroten. Dit moet leiden tot een meer gepast gebruik van de bestaande mogelijkheden, zowel wat de residentiële als de ambulante sectoren betreft.

Tevens ontwikkelt het netwerk nieuwe activiteiten in samenwerking met haar partners door zowel te stimuleren tot het maken van nieuwe  keuzes, als door het inzetten van bijkomende middelen. De initiatiefnemende partners zijn de volgende organisaties: ASBL L’equipe, CGG Brussel, DGGZ Antonin Artaud, Clinique Sanatia,Initiatief Antonin Artaud. Het netwerk bestaat momenteel uit 84 partners.

Voor een video  van het mobiele crisisteam Tandemplus  klik hier:

Contact: HERMESplus
Tel: 02/201 22 00
Email: info@hermesplus.be

hermesplus.be
www.psy107.be

In de kijker

Meer in de kijker