Suicidepreventie

Suicidepreventie

Vorming voor hulpverleners

Jaarlijks sterven er ruim 1000 Vlamingen door zelfdoding. Zelfmoord kán voorkomen worden. Vorming van hulpverleners is één van de meest effectieve strategieën ter preventie.

Praten over zelfmoord is niet vanzelfsprekend. Veel mensen die zich geïsoleerd en wanhopig voelen durven geen hulp zoeken.

Als hulpverlener/zorgverlener kan je in je werk te maken krijgen met mensen die aan zelfmoord denken. Hoe kan je hiermee om gaan?

De vorming heeft tot doel zelfmoord bespreekbaar te maken en wanhoop en zelfdodingsgedachten te leren herkennen. Door in gesprek te gaan, zelfmoord te durven benoemen, aandachtig te luisteren en iemand de weg naar hulp te wijzen, zal deze persoon meer geneigd zijn hulp aan te nemen.

In de vorming krijg je handvatten en oefen je de basisvaardigheden van gespreksvoering.

Ons open aanbod is toegankelijk voor hulpverleners (zoals maatschappelijk werkers, studentenbegeleiders, huisartsen,…) die in contact komen met suïcidale personen. De concrete data in uw regio en inhoud van vormingen vind je op www.zelfmoord1813.be/vormingen.

In een vorming op maat wordt de inhoud in samenspraak opgesteld met uw team. Dit kan gaan om een workshop,meerdaagse training of lezing.

Suïcidepreventiebeleid

Geconfronteerd worden met suïcidaal gedrag kan heel ingrijpend zijn. Verschillende vragen werpen zich op en hebben nood aan een snel antwoord. Een draaiboek biedt houvast.

De suïcidepreventiewerkers van CGG Brussel ondersteunen je organisatie in het uitwerken van een suïcidepreventiebeleid op maat. Dit bestaat uit 4 luiken:

  • vroegdetectie en -interventie
  • acute dreiging en crisisinterventie
  • na een suïcidepoging
  • na een suïcide

Een draaiboek is nuttig in diverse organisaties:

  • Scholen en CLB
  • Politiekorpsen
  • Ziekenhuizen
  • Voorzieningen geestelijke gezondheidszorg
  • Bedrijven
  • Gevangenissen

Opvang van nabestaanden


De suïcidepreventiewerking ondersteunt de opvang van nabestaanden na zelfdoding in Brussel. Voor de  opvang en begeleiding van nabestaanden wordt nauw samengewerkt met Werkgroep Verder(www.werkgroepverder.be).

Consult en advies

Je bent bezorgd om een patiënt of cliënt die met jou over zelfmoordgedachten gepraat heeft of waarvan je vermoedt dat die aan zelfmoord denkt. Je vraagt je af wat je kan doen en hoe je hierover verder in gesprek kan gaan. Met deze vragen kan je terecht bij de suïcidepreventiewerkers van CGG Brussel of (buiten de kantooruren)bij ASPHA.

ASPHA staat voor Advies SuïcidePreventie voor Huisartsen en Andere hulpverleners. Je kan via telefoon of e-mail contact opnemen met ASPHA voor advies over het begeleiden van suïcidale personen, hun omgeving en nabestaanden van zelfdoding. Een gesprek met ASPHA kan ook anoniem. Meer informatie vind je hier

https://www.zelfmoord1813.be/aspha

Contactpersonen:
CGG Brussel Deelwerking Houba
Houba de Strooperlaan 136, 1020 Brussel

jolien.knaeps@cgg-brussel.be. 

ann.peeters@cgg-brussel.be

zelfmoordpreventie@cgg-brussel.be

tel: 02/478.90.90

Voor meer informatie: suicidepreventievlaanderen

Voor de kaart CGG Brussel XL klik hier

In de kijker

Meer in de kijker