Connect/Outreach

Connect/outreach kinder- en jongerenteam CGG Brussel

Dit project kadert binnen de versterking van de geestelijke gezondheidszorg binnen de integrale jeugdhulp (zowel ambulant als residentieel) en biedt antwoord op vragen omtrent beeldvorming, diagnostiek en consult m.b.t. kinderen en jongeren.

Voorbeelden

–        “Wij vragen ons af of dit kind een ontwikkelingsstoornis heeft.”

–        “We maken ons zorgen over een jongere die zich steeds meer afsluit en zich wantrouwig opstelt.”

–        “We zouden graag de belevingswereld van een kind beter begrijpen.”

–        “De meningen over de aanpak van een bepaalde jongere zijn erg verdeeld waardoor het een nefaste invloed heeft op de dynamieken binnen ons team, wat kunnen we doen?” 

Contact:

Deelwerking Kruidtuin
Adres: Haachtsesteenweg 76, 1210 Sint-Joost-ten-Node
Tel. : 02 511 06 60

In de kijker

Meer in de kijker