Verslavingspreventie

Verslavingspreventie

Het preventieteam Tabak, Alcohol en andere Drugs maakt deel uit van CGG Brussel en werkt vanuit de deelwerking Houba , gespecialiseerd in alcohol- en drug hulpverlening. Ook voor problematisch gokken, gamen en internetmisbruik kan men terecht.

De preventiewerkers  trachten welzijnswerkers of hulpverleners die in nauw contact staan met risicogebruikers of risicogroepen ondersteuning te bieden in het omgaan met verslavingsproblemen.

Sleutelfiguren of intermediairen werkzaam in uiteenlopende sectoren  (leerkrachten, artsen, CLB-medewerkers, begeleiders, hulpverleners, onthaalmedewerkers, politieagenten  mensen werkzaam in personeelsbeleid,…) kunnen een beroep doen op het preventieteam.  U kan als professional bij ons terecht voor coaching, vorming, advies en consult.

 • Coaching
  U wenst een externe coach voor het mee helpen uitwerken/evalueren  van een tabak-, alcohol- en drugbeleid? Wij komen ter plaatse om de drie pijlers van een beleid (regelgeving, begeleiding en educatie)  op poten te zetten. We kunnen niet garanderen dat alcohol en drugs uit de organisatie verdwijnt, maar wel trachten we het personeel en de betrokken doelgroepen beter te leren omgaan met het drugthema.
  De eigenlijke coaching bestaat uit:

  • bewaken en begeleiden van de verschillende stappen in het overleg
  • vergaderingen inhoudelijk helpen voorbereiden en bijwonen
  • aanreiken van deskundige informatie en ervaringen gedurende het ganse proces
 •  Vorming voor intermediairen:
  U wenst als personeelslid, hulpverlener, lid van een werkgroep tabak, alcohol en drugs meer informatie te verkrijgen over het thema? Dit zijn  enkele onderwerpen die aan bod kunnen komen:

  •  Inschatting van risicogebruik
  • Verklaringsdmodellen van gebruik
  • Productinformatie
  • Signalen herkennen en signaleren, voeren van een verkennend gesprek
  • Motiverende gespreksvoering
  • Wat is een drugbeleid en wat zijn de voordelen daarvan?

  voor de doelgroep:

 •  Advies en consult
  • U wilt doorverwijsadressen naar hulpverlening
  •  U wil  advies omtrent de aanpak van een bepaalde situatie
  • U wilt weten welke campagnes er momenteel zijn rond tabak, alcohol en drugs?

  Op deze en andere vragen willen we u een zo gepast mogelijk antwoord bieden.

 • Samenwerking
  Het preventieteam alcohol, tabak en andere drugs werkt samen met enkele partners die samen deel uitmaken van een ruimer netwerk: VAD (Vereniging voor alcohol en andere drugproblemen), Vigez, LOGO Brussel  en het CAW Brussel (Centrum voor Algemeen Welzijnswerk).

  Een voorbeeld van samenwerking is het alcohol project CGG Brussel en  UZ Brussel: hulpverleners van het CGG Brussel hebben een eerste gesprek met patiënten met een verslavingsprobleem tijdens de opname in het  ziekenhuis (UZ Brussel) om hen te motiveren tot gedragsverandering en om de drempel voor verdere ambulante hulpverlening te verkleinen.

Wenst u meer informatie over ons aanbod?
Contactpersonen:  Steven Van der Auwera, Annelies Vandevelde
Deelwerking Houba
Mail: Steven.Vanderauwera@cgg-brussel.be; annelies.vandevelde@cgg-brussel.be
Tel.: 02/478.90.90.

Voor de kaart CGG Brussel XL klik hier

In de kijker

Meer in de kijker