Gespecialiseerd hulpverleningsaanbod

Gespecialiseerd hulpverleningsaanbod

Voor bepaalde problematieken en doelgroepen hebben we accenten aangebracht in onze basishulpverlening en/of een gespecialiseerd hulpverleningsaanbod uitgebouwd, dit om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op de specifieke noden en behoeften van een grootstad.

YOT: In elke deelwerking is een ambulant zorgaanbod aanwezig voor personen met  een verstandelijke beperking en psychische problemen (dubbele diagnose). Een persoon met dubbele diagnose kan samen met zijn verzorgers en begeleiders terecht in één van de deelwerkingen. Elke deelwerking is verantwoordelijk voor een zorgregio die meerdere Brusselse gemeenten omvat. Voor meer info klik op contact.
Daarnaast kunnen zowel begeleiders  als mantelzorgers met een consultvraag beroep doen op hulpverleners van het CGG. Zij kunnen terecht met vragen rond aanpak en ondersteuning van personen met een dubbele diagnose. Dit kan op het moment dat een situatie is vastgelopen en reguliere hulp geen of slechts onvoldoende antwoord kan bieden.
Voor meer informatie, klik op YOT.

Voor de kaart CGG Brussel XL klik hier

Lila, project psychiatrische thuiszorg, biedt ondersteuning aan volwassenen met psychiatrische problemen die begeleiding aan huis nodig hebben om in hun thuismilieu zo optimaal en zelfstandig mogelijk te kunnen blijven functioneren. Daarnaast biedt het project ook ondersteuning aan zorgverleners, zowel professionele hulpverleners als mantelzorgers, actief in de thuiszorg en geconfronteerd met personen met psychiatrische problemen.

Voor meer informatie klik op Lila.

Voor de kaart CGG Brussel XL klik hier

Buddynamic werd opgestart in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met als doel vrijwilligers te koppelen aan mensen met psychische problemen om hen middels activiteiten of bezoeken uit hun isolement te halen. Dit project wordt uitgebouwd in samenwerking met o.a. het dagactiviteitencentrum den Teirling en Lila.

Voor meer informatie klik op Buddynamic.

De folder over Buddynamic kun je hier lezen.

In de kijker

Meer in de kijker