Volwassenen – Interessante links

Interessante links

We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud noch voor het al dan niet updaten van onderstaande websites.

Psychische gezondheidsproblemen en ziektebeelden

 

www.geestelijkgezondvlaanderen.be  informatieve site over psychisch welzijn en psychische problemen

www.eetexpert.be voor hulpverleners voor het begeleiden van eet- en gewichtsproblemen.

www.fitinjehoofd.be

www.trimbos.nl

www.psychowijzer.nl

www.similes.be: voor familieleden van mensen met psychiatrische problemen

www.koppvlaanderen.be: voor ouders met psychiatrische problemen

www.vroegdetectie.be:  vroegtedectie van psychose voor hulpverleners

www.zitstil.be meer uitleg over ADHD

Beeldvorming en psychiatrische problemen

www.geestelijke-gezondheid.be

www.hetmisverstand.be

www.andersgewoon.be

Specifieke ziektebeelden en/of problemen

Depressie

www.depressiehulp.be

www.liga-depressie.org Belgische Liga van de Depressie

www.zelfmoordpreventie.be Centrum ter Preventie van Zelfmoord

www.vvmd.be Ups en Downs vzw

Psychose

www.flippen.be detectie van vroege psychose

www.vvmd.be Vlaamse vereniging voor Manisch en Chronisch Depressieven

Verslaving

Algemeen

www.druglijn.be

www.vad.be

www.trimbos.nl

www.gezondopvoeden.be

http//:www.druglijn.be/omgaan-met-drugs/ouders.aspx

http://www.druglijn.be/materiaal/foldersflyers/als-je-partner-drinkt.aspx

Tabak  

www.tabakstop.be

www.vlaanderenstoptmetroken.be

www.vigez.be

Gokken  

www.gokhulp.be

www.stoppenmetgokken.be

www.gokkliniek.be

Hulpverlening 

www.alcoholhulp.be

www.sosnuchterheid.org  

www.cannabishulp.be

www.ida-nl.be  

Rouw en verliesverwerking

www.rouwzorgvlaanderen.be: Rouwzorg Vlaanderen

www.werkgroepverder.be: Werkgroep Nabestaanden na zelfdoding

Sites met referenties van boeken ivm rouw en verlies:

www.verliesverwerken.nl

www.psychowijzer.nl

Mindfulness en ACT (acceptance and commitment therapy)

www.aandacht.be (opleidingen in heel Vlaanderen en soms Brussel) 
www.itam.be (opleidingen in Vlaanderen en Brussel)Echtscheiding

www.tweehuizen.be

Focussen

www.focussenvlaanderen.be/page?page=LerenFocussen

Gezondheid en vreemdelingenrecht

www.vreemdelingenrecht.be

www.medimmigrant.be

Brusselse sociale kaart voor dienst-en hulpverlening

  • openbare algemene sociale hulpverlening
  • thuislozenzorg
  • gehandicaptenzorg

www.sociaalbrussel.be

Adressen van GGZ voorzieningen en links ivm GGZ

www.theseas.be  klik op portal sites (website van de Julie Renson Stichting)

Zelfhulpgroepen

www.zelfhulp.be

www.alzheimerliga.be

Vrijwilligerswerk

www.vrijwilligerswerk.be

Documentatiecatalogus voor de Brusselse welzijns- en gezondheidssector.

www.brudoc.be

 

 

In de kijker

Meer in de kijker