Vorming voor ouders van allochtone afkomst

Doel van de vormingen rond alcohol en drugs aan vrouwen en mannen van allochtone afkomst is sensibilisering  ten aanzien van alcohol, drugs, internet , gamen en gokken. We willen kennis bijbrengen, hen stimuleren om  na te denken over hun eigen attitudes en vaardigheden aanleren. We gaan in dialoog met de deelnemers en wisselen onderling ervaringen uit.
Er wordt sterk de link gelegd met de opvoeding van kinderen om het taboe rond het onderwerp te doorbreken. Opvoeding van kinderen kiezen we als uitgangspunt omdat dit de meeste volwassenen/ouders aanspreekt en dagdagelijks bezighoudt. We staan onder meer stil bij thema’s zoals het onderscheid tussen problematisch en niet problematisch gebruik, de rol van de adolescentiefase, experimenteergedrag helpen uitstellen en hoe ermee omgaan, grenzen stellen ten aanzien van gedrag dat niet door de beugel kan en doorverwijzen naar gepaste hulpverlening indien nodig.
Risicogebruik van mensen in hun omgeving (buur, familielid,vriend (in),…) kan uiteraard ook ter sprake komen.
Na de vorming in groep is het mogelijk om individuele vragen en problemen discreet met de preventiewerkers te bespreken. Wat in groep niet kan verteld worden, kan individueel een plaats krijgen.
De taal van de vormingen is aangepast aan de doelgroep: er wordt gewerkt met intercultureel bemiddelaars of mensen die in contact staan met de doelgroep. Zij hebben een brugfunctie tussen ons en de vrouwen of mannen die deelnemen aan de groep.
We werken samen met de collega’s van het Steunpunt Cultuursensitieve Zorg, die een uitgebreid netwerk hebben opgebouwd van organisaties die werken met mensen van allochtone afkomst. Op deze manier worden de expertises van beide werkingen (tabak,alcohol en drugs enerzijds en cultuursensitieve zorg anderzijds) samengebracht tot één geheel.

Wenst u meer informatie over deze vorming?
Contactpersonen: Steven Van der Auwera en Valérie Cluydts
Deelwerking Houba
Mail: Steven.Vanderauwera@cgg-brussel.be  of Valerie.Cluydts@cgg-brussel.be
Tel.: 02/478.90.90.

In de kijker

Meer in de kijker