Waarom organiseert Elder een praatgroep over contacten?

Voor Elder is naast de lichamelijke gezondheid ook het psychisch welbevinden erg belangrijk. Mensen zijn niet gemaakt om op een eiland te leven. Om ons goed in ons vel te voelen, hebben we nood aan anderen. Ieder van ons heeft nood aan goede contacten met andere mensen. Wanneer we ouder worden, zijn contacten en relaties, het omgaan met anderen, nog belangrijker geworden. Wat er in contacten gebeurt, maakt ons blij maar doet ons soms ook wakker liggen. Contacten kleuren ons leven. Ze kunnen hechter en echter worden. Maar omdat we dit zo belangrijk vinden, loopt het ook soms fout.
De mensen waarop je het meest op gesteld bent, die je de grootste vreugde bezorgen, kunnen je immers ook het meest teleurstellen. We zijn gevoelig aan hun goedkeuring of afkeuring. En het is gauw gebeurd: een kortsluiting in dat contact, een woord te veel, een woord te weinig, een verkeerd woord, een misbegrepen woord. We kennen dat allemaal.
Elder ervaart dagelijks dat mensen uit hun evenwicht gebracht worden als er in hun contacten met familieleden of vrienden iets is dat hen ergert of verdrietig maakt. ‘Ik kan niet goed praten met mijn dochter’, ‘mijn zoon vertelt me nooit iets’, ‘haar relatie zit niet goed maar ze houdt de schijn op’, ‘mijn vrienden vertellen me alleen de plezierige dingen, alsof zij nooit iets verdrietigs meemaken’ … We kunnen deze lijst uitspraken over wat ouderen dwarszit in hun contacten met familie en vrienden, veel langer maken. Als Elder treft ons dit en willen we daar iets aan doen.
We weten immers ook uit ervaring, dat praten over deze ervaringen, echt helpt. Vaak gaat het niet om ingewikkelde oplossingen. En toch zie je ze niet als je er mee blijft zitten. In de praatgroep gaan we kijken: wat kan ik zelf doen om de contacten met mijn kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden … op een constructieve manier beter te maken?

Over welke thema’s gaan we praten?
– ergernis, ontgoocheling en teleurstelling in contacten
– een goed gesprek hebben
– de balans van geven en krijgen, het tweerichtingsverkeer in contacten
– het gevoel dat je weinig krijgt, of dat je het moeilijk vindt om te geven
– hoeveel energie moet ik in vriendschap steken?
– investeren in elkaar
– vriendschap krijg je niet vanzelf
– kijken naar de kwaliteit van onze contacten en hoe we die kunnen verbeteren
– hoe kan ik met mijn zoon of dochter op een goede manier over het verleden praten?
– je schuldig voelen in verband met contacten
– hoe ga je om met kwaadheid
– hoe kan ik nieuwe vriendschappen aanknopen? Waaraan ligt het als dat niet lukt?
– hoe kunnen we de relaties die we doorheen ons leven opgebouwd hebben, nu anders invullen?
– …

In de kijker

Meer in de kijker