Wat is een CGG ?

CGG Brussel vzw is een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg en bestaat uit 4 deelwerkingen verspreid over het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Elke deelwerking beschikt over een multidisciplinair team samengesteld uit psychiaters, psychologen en maatschappelijk werkers.

Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen kunnen in ons CGG terecht voor een uitgebreide waaier aan hulpvragen en/of problemen.

Ons behandelaanbod bestaat uit gespecialiseerde zorg op maat: individuele psychotherapie, relatietherapie, gezinstherapie, groepstherapie, medicamenteuze behandeling, speltherapie, sociale begeleiding, huisbezoeken, …

Voor bepaalde problematieken en doelgroepen hebben we een extra aanbod uitgewerkt.

We bieden ook ondersteuning aan andere professionele hulpverleners onder de vorm van coaching.

We maken deel uit van verscheidene samenwerkingsverbanden in de sector van de geestelijke gezondheidszorg.

In de kijker

Meer in de kijker